מהם ראשי הפרקים המועילים לתכנית עסקית?

לטובת כל תלמידיי, הנה ראשי פרקים המתאימים לכל תכנית עסקית. ניתן להוסיף ולהוריד ראשי פרקים רלוונטיים כראות עיניכם בהתאם לתחום הנבדק. יש לרשום בעברית ברורה מאוד, ללא ניסוחים מעורפלים, בקצרה. ניתן לציין כי אינכם בטוחים או סגורים על סעיף כזה או אחר. כנות ודיוק הן אבני יסוד בכתיבת התכנית ומאפשרים הסקת מסקנות טובה. מומלץ להוסיף פסקת הסתייגות ממידע צופה פני עתיד.

כללימטרת העבודה
 מייסדי העסק וקורות חיים
 מהו המוצר הנמכר ועל איזה צרכים עונה
 מיהם המתחרים ואיפה אנו מולם
 מהם המוצרים התחליפיים ואיפה אנו מולם
 מהו קהל היעד הקלאסי ולמה שיפתח את הארנק?
 רישוי, חוקים, מכבי אש וביטוח עסק
  
אסטרטגיההחזון האישי
 חוזקות  שלי
 חולשות  שלי
 איומים בשוק
 הזדמנויות בשוק
 סיכום חוזקות שלי מול הזדמנויות השוק
 סיכום חולשות שלי מול איומי השוק
 אסטרטגיה נבחרת
  
שווקאיך נגיע לקהל היעד
 תוכנית שווק ותקציב שווק
 אריזה ותדמית מוצר
 מבצעי שווק ושתופי פעולה
 יעדי מכירות, פלח שוק, נתח שוק
 קבוצות מיקוד
  
תפעוללוח זמנים
 גיוסי הון ושותפים אסטרטגיים
 כח אדם ותוכנית תמריצים
 מיקום מיקום מיקום
 אבני דרך
 פיילוט מתוכנן
  
פיננסיהנחות עיקריות משוערות 
 רווח והפסדאחוז רווח גולמי
  כמה יחידות יש למכור לרווח אפס?
  כמה יחידות יש למכור לרווח יפה?
  כמה אני צופה שנרויח בחודש ראשון, בחודש שישי?
 תזריםמהי נקודת המינוס הכי גדולה? ומתי זה קורה?
  באיזה חודש חוזרת ההשקעה? (חשבון הבנק מתאפס)
 רגישותאיזה שינוי קטן משפיע מאוד על הממצאים?
 סיכוןנק' סיכון ברורות, מהן יש להזהר
  פתרונות חלקיים לסיכונים
 הערכת שווילצרכי הכנסת שותף
 מסקנותלגבי כדאיות
  לגבי אבני דרך