אסטרטגיית נקודת איזון – מהי?

בתחום גיוס ההון ממשקיעים, בתקופת המיתון האחרון, בלטה אסטרטגיית נקודת האיזון, לגיוס הון ממשקיעים אסטרטגיים.

אסטרטגיה זו גורסת, כי אם הרעיון שלי הוא בתחום תוכן לסלולר למשל, אזי המשקיע הכי מתאים יהיה גוף, שכבר בשנה שחלפה, הוציא הוצאות לרכישת תוכן סלולרי, בסכום ניכר.

כלומר אחפש חברות שהוציאו בשנים החולפות לפחות מיליון ש"ח לרכישת תוכן.

בעת הצגת התוכנית למשקיע, כבר ניקח בחשבון כאילו הוא הסיט תקציבי תוכן למיזם שלנו, מאחר וממילא הוא מוציא ההוצאות הנ"ל, ויעדיף להעבירם לחברה בה יש לו אחוזים.

אם נניח כי ירכוש מאיתנו את התוכן, יתכן ונגיע בתחזית הפיננסית למצב בו ההוצאות בשנים הראשונות כבר מכוסות על ידי הכנסה זו. כלומר אנו נמצאים כבר בנקודת איזון עם אפס רווח, ואין סיכון להפסדים בשנה הראשונה.

זאת ועוד, קל יותר להשיג לקוח שני והלאה, כאשר החברה כבר פעילה עם לקוח ראשון.

המשקיע יאמר בוודאי כי אין להרשים אותו עם כספים שהוא עתיד להעביר למיזם, עבור רכישת תוכן. ואולם טענה זו תהיה נכונה לצרכי משא ומתן בלבד, כאשר לצרכי בחינת סיכון המיזם, ובחינת כדאיות ההשקעה, הסיכון נמוך יותר משמעותית כשנקודת האיזון מושגת כבר בשלב התוכנית.

לצורך הדוגמא נניח כי המיזם עוסק בתוכנה ייעודית לסלולר המאתרת אנשים קרובים הנמצאים ממני בטווח קרוב. ונניח כי המשקיע אליו פנינו הוא חברת פלאפון. החברה בוחנת את הסיכון שבהשקעה בנו לעומת השקעות אחרות שהוצעו לה. נניח כי הוצע לה השקעה בתחום הרפואה, תחום בו אין לה יד ורגל. על פניו, תחום חדש זה, יש בו סיכון רב, יתכן והמיזם יצליח ויתכן ויקרוס. תלוי במכירות. תלוי בגורמים חיצוניים. ואולם במיזם של התוכן, יש לפלאפון יכולת השפעה, כי היא היא הלקוח הראשון, והמיזם מתחיל מאפס רווח, שזה אומר תזרים מזומנים משופר, פחות ריביות לבנקים, ויותר זמן ניהולי להשגת הלקוחות הבאים.

ניתן גם להבטיח לפלאפון כי לא תימכר התוכנה לחברות סלולר נוספות מישראל, בשנתיים הקרובות, ומאמצי השיווק יופנו לחו"ל. למעשה, כל התחייבות שספק רגיל היה נותן לפלפון, סביר כי גם המיזם שלנו ייתן לפלאפון. והלקוח / משקיע בידינו.

כאמור, בתקופה האחרונה נעשה שימוש יתר באסטרטגיה זו, על מנת להקטין סיכונים, פעמיים:

פעם לגייס כסף ממשקיע, פעם ליהנות מקשריו בתחום, ופעם להתחיל מיזם עם לקוח ראשון בטוח ביד.

זוהי אסטרטגיית נקודת איזון. ללכת על בטוח.