איך מגדילים הערכת שווי אובייקטיבית של חברה?

יש לכם רעיון. בנית תכנית עסקית. אתם פונים למעריך שווי חברות על מנת לדעת כמה לדרוש מהמשקיע. נניח כי הרעיון גולמי וטרם החל הפיתוח או השיווק, (זאת על מנת להקשות על הפוסט הזה). איך אוכל להשפיע על מעריך השווי האובייקטיבי המקובל בשוק שלי, על מנת להגדיל משמעותית וללא שקרים, את השווי שיפסוק לי?

ראשית, מעריך חיצוני על פי רוב אינו יודע להגיד שווי אפס, גם לרעיון ששווה אפס בשלב זה. זהו יתרון לטובתך וסיבה נוספת לפנות להערכת שווי אובייקטיבית. מעריך מתורגל בניבוי הכנסות והוצאות לכמה שנים קדימה, שעל פיהם גוזר הוא את השווי לפי שיטת הון תזרים מזומנים.

בהערכת השווי, יש פרק של הנחות אותם הניח המעריך. זהו הפרק המעניין אותנו. כל שינוי באחת ההנחות הנ"ל תגרור תגובה של שינוי חישובים ולעליית ערך שווי החברה, ואפילו בתולית היא. מאין אני שואב את הידע? עבדתי כמעריך שווי חברות במשך שלוש שנים במשרד רו"ח – כלכלן מוערך על ידי בנקים ומשקיעים.

אילו הנחות מופיעות שם?

כמה שנים קדימה ניתן לחשב רווח, אחוז ריבית להון, הכנסות שנה ראשונה, שיעור תפוסה ממוצע למלון, שיעור תפוסה ממוצע למסעדה, אחוז רווח גולמי, כמה כסף יביא משקיע וכך יחסכו הוצאות ריבית, כמה מס נשלם, אחוז הוצאות יצור או יבוא או הפקת השירותים, וכו'.

כל הנחה שתוכלו לשכנע את המעריך שהיא מוטה למטה, תגדיל את הערכת השווי שלכם.

פשוט תציצו בפרק הנחות ואל תעשו לעצמכם הנחות. זה פשוט. תבינו כי המעריך אינו יוצא מהכיסא שלו לשטח, והוא מתבסס רק על מה שידוע או מפורסם או ששכנעת אותו. הערכת שווי אינה שיטה מדעית שגם ניתנת לשינויים לפי הלכי רוח השולטים במשרד בזמן ההערכה.

ניסיוני מלמד כי בשיטה זו שווי חברה של 3 מיליון ש"ח יכול לעלות בשקט ל-4 מיליון ש"ח על ידי תיקון של הנחה אחת בלבד ותגובת שרשרת אקסלית הנגרמת מכך.

נסו אותי.